CHI BỘ ĐẢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG – XÃ ĐỒNG SƠN – HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH

    Tháng 8 năm 1995, Chi bộ trường Tiểu học Nam Thượng được tách ra từ chi bộ trường PTCS Nam Thượng với số lượng đảng viên gồm 3 đồng chí:

                      1. Đ/c Vũ Thị Tám

                      2. Đ/c Mai Văn Tường

                      3. Đ/c Đỗ Văn Phái

     Bí thư chi bộ là đ/c Vũ Thị Tám sinh ngày 20/10/1949 – đ/c là giáo viên và là đảng viên cao tuổi nhất của chi bộ.
     Tháng 7 năm 1997, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đ/c Vũ Thị Nụ vào Đảng CSVN; Với trách nhiệm là một đảng viên mới, trên cương vị lãnh đạo – Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Vũ Thị Nụ luôn luôn trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu, trung thực, giản dị, có tinh thần trách nhiệm cao, sự say mê, sáng tạo trong công tác, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, từng bước phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 9 năm 2000. đ/c Vũ Thị Nụ được chi bộ bầu làm Bí thư chi bộ trường Tiểu học Nam Thượng.
     Từ năm 1998 đến năm 2016, chi bộ Trường Tiểu học Nam Thượng tiếp tục tổ chức lễ kết nạp cho 16 đồng chí vào Đảng CSVN, trong đó:
   – Năm 1998: 1 đ/c Nguyễn Thị Ninh
   – Năm 1999: 3 đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Thường, Bùi Thị Thuyên
– Năm 2001: 3 đ/c Nguyễn Thị Tâm, Đoàn Thị Kim Anh, Vũ Xuân Bình.
– Năm 2002: 1 đ/c Vũ Thị Huệ
   – Năm 2007: 2 đ/c Ngô Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thanh Tươi
– Năm 2008: 1 đ/c Đặng Thị Minh Huệ
   – Năm 2009: 1 đ/c Nguyễn Văn Dinh
– Năm 2014: 2 đ/c Đỗ Thị Minh Hà, Cao Thị Thúy
– Năm 2016: 2 đ/c Vũ Thị Như Quỳnh, Vũ Đăng Khoa
*  Tháng 6 năm 2017, Chi bộ trường TH Nam Thượng tiếp tục giới thiệu 2 đ/c đoàn viên ưu tú: Đ/c Vũ Thị Tốt và đ/c Đinh Thị Hoa đi học lớp đối tượng đảng; Cả 2 đ/c đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng đảng từ ngày 26/6 đến hết ngày 4/7/2017 tại Trung tâm BD Chính trị huyện Nam Trực. Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng cho 2 đ/c để đảm bảo đủ điều kiện kết nạp 2 đ/c vào Đảng CSVN trong năm 2018.
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2017 
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu thường trú Chức vụ đảng, đoàn thể Chức vụ chuyên môn, dạy môn, lớp Ngày tháng năm vào ngành Ngày tháng năm vào Đảng Trình độ đào tạo gốc Trình độ hiện nay Hệ đào tạo Chuyên ngành Đã có chứng chỉ quản lý GD Trình độ chính trị  
 
 
1 Vũ Thị Nụ 20/10/1963 Đồng Sơn Bí thư chi bộ Hiệu trưởng 01/09/1986 07/05/1997 CĐSP CĐSP Chính quy Lý- KTCN x Trung cấp  
2 Nguyễn Thị Thu Hà 27/03/1971 Đồng Sơn Phó BTCB Phó HT 01/09/1991 28/11/1999 THSP 12+2 CĐSP Tại chức Tiểu học x Trung cấp  
3 Bùi Thị Thuyên 05/08/1969 Đồng Sơn TT, GV lớp2 01/09/1988 28/11/1999 THSP 12+2 CĐSP Tại chức Tiểu học Sơ cấp  
4 Nguyễn Thị Tâm 06/06/1967 Đồng Sơn GV lớp 1 28/09/1987 20/11/2001 THSP MN Đại học SP Từ xa Tiểu học Sơ cấp  
5 Đoàn Thị Kim Anh 09/02/1974 Bình Minh TP, GV lớp3 01/09/1995 29/12/2001 THSP 12+2 Đại học SP Từ xa Tiểu học Sơ cấp  
6 Vũ Thị Huê 29/05/1976 Đồng Sơn Chi ủy viên TT, GV lớp5 01/09/1997 16/09/2005 THSP 12+2 Đại học SP Từ xa Tiểu học Sơ cấp  
7 Nguyễn Thị Thành 09/08/1978 Nam Dương TB TTND GV lớp 4 01/10/1999 15/12/2006 CĐSP CĐSP Chính quy Tiểu học Sơ cấp  
8 Ngô Thị Thanh Hương 23/06/1963 Đồng Sơn TT, GV lớp1 01/08/1985 04/04/2007 CĐSP CĐSP Chính quy Nga văn Sơ cấp  
9 Vũ Thị Thanh Tươi 10/04/1978 Đồng Sơn TP, GV lớp 4 01/09/2005 04/04/2007 THSP 12+2 Đại học SP Từ xa Tiểu học Sơ cấp  
10 Đặng Thị Minh Huệ 09/02/1978 Nam Dương Chủ tịch CĐ GV lớp 5 01/09/2005 25/04/2008 THSP 12+2 Đại học SP Từ xa Tiểu học Sơ cấp  
11 Cao Thị Thuý 20/11/1984 Hải Hậu BTĐ+ TPT Đội GV Thể dục 01/09/2006 18/07/2014 CĐSP CĐSP Chính quy Thể dục Sơ cấp  
12 Đỗ Thị Minh Hà 26/02/1979 Nam Giang GV T. Anh 01/11/2000 18/07/2014 CĐSP Đại học SP Chính quy Tiếng Anh Sơ cấp  
13 Vũ Thị Như Quỳnh 20/03/1989 Nam Giang TB nữ công GV lớp 3 01/09/2011 30/08/2016 Đại học SP Đại học SP Chính quy Tiểu học Sơ cấp  
14 Vũ Đăng Khoa 27/07/1988 TP N. Định GV Tin học 01/09/2010 30/08/2016 CĐSP Tin Đại học SP Tại chức Tin học Sơ cấp